Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Pochybnosť

Akýkoľvek premýšľajúci kresťan ktorý berie svoju vieru vážne, bude nevyhnutne čeliť problému pochybnosti. Tomuto problému sa musíme veľmi vážne venovať. Kresťania príliš často predstierajú, že hľadanie pravdy je jednoduché. Majú istotu, že každý, kto hľadá, skončí pri pravde kresťanstva. Ale takýto výsledok v žiadnom prípade nie je až taký jasný.

Napríklad keď som bol v šesťdesiatych rokoch na univerzite, množstvo múdrych študentov prešlo dverami Wheaton College (Illinois), ale toto obdobie bolo tiež poznačené rozsiahlymi pochybnosťami, cynizmom a nevierou študentov. Na Wheaton som prišiel koncom roku 1960 a hlboko ma trápilo keď som videl svojich spolužiakov, ktorých intektuálne schopnosti som obdivoval, ako stratili vieru a odmietli Krista. Toto ma len znovu utvrdilo v tom, aký vážny problém pochybnosti naozaj je.

Napriek tomu cirkev má tendenciu zmietnuť tento problém pod koberec. Koľko kázní ste v živote počuli o tom, ako sa vysporiadať s pochybnosťami v kresťanskom živote? Ja poznám iba zopár kníh o tejto téme! Je to asi preto, lebo kresťania nemajú mať žiadne pochybnosti – usmievame sa a tvárime, že tento problém ani neexistuje. Ale on existuje a väčšina kresťanov sa mu nevyhne.

Napríklad pred pár rokmi, keď som bol na návšteve na Arizonskej Univerzite v Tucsone, baptistický kazateľ sa postavil a prehlásil zhromaždeniu, že zažil veľké duchovné víťazstvo, o ktoré sa chcel podeliť: za posledné roky pochyboval o tom, či Boh existuje, ale všetky tieto pochybnosti boli teraz vyriešené a on zažíval novú istotu v Pánovi! Týmto priznaním som bol veľmi prekvapený – kto by si pomyslel, že tento úspešný kazateľ vzrastajúceho zboru pochyboval o tom, či Boh vôbec existuje? Veľmi som si ho vážil za jeho úprimnosť, pretože to, čo sa snažil povedať kresťanom v tom zbore bolo, že by sa nemali hanbiť za svoje pochybnosti, ale mali by si ich priznať a pracovať na nich a hľadať pomoc u svojho kazateľa, ktorý sám prechádzal týmto náročným obdobím.

Každý kresťan ktorý premýšľa sa stretne s pochybnosťami; a pochybnosti, ktoré nie sú správne riešené, môžu veľmi zničiť duchovný život človeka. Môžete sa stretnúť s námietkami alebo intelektuálnymi problémami kresťanskej viery na ktoré neviete odpovedať a tieto nezodpovedané otázky môžu viesť k pochybnosti o tom, či je kresťanstvo vôbec pravdivé. Tieto pochybnosti začnú potom likvidovať vitalitu vášho duchovného života: „Možno že to všetko je len ilúzia,“ budete si myslieť, „Možno si to všetko len nahováram.“ Váš duchovný život sa začína vliecť a nakoniec sa vysuší. Veď ako môžete niekomu odovzdať svoj život, kto ani neviete či vôbec existuje? Prečo sa naďalej klamať? Tento pocit vás odrádza od zdieľania sa s inými o Kristovi. Ako mi jeden študent, ktorý bojoval s pochybnosťami povedal, „Ako môžem povedať niekomu o tom, aby uveril Kristovi, keď si ani sám nie som istý, že je to pravda?“

Čoskoro duchovne upadáte a vyzerá to tak, že tomu nedokážete zabrániť. Navonok to však stále vyzerá tak, že je všetko v poriadku. Stále chodíte do zhromaždenia. Nemôžete povedať o svojich povinnostiach iným – veď čo by si pomysleli? Zrazu sa vo vašom vnútri odohráva akási tajná vojna, ktorá ničí váš duchovný život z vnútra a ponecháva vás prázdnym. Ako by toho ešte nebolo dosť, začínate vnímať svoje pokrytectvo, čo ešte zhoršuje pocit viny, ktorý už kvôli pochybnostiam cítite. Čo len urobiť? Existuje nejaká protilátka na pochybnosti?

Musíme začať tým, že uznáme, že na tento problém pochybnosti neexistujú jednoduché odpovede. Nie je žiadny jednoduchý, rýchly návod, pomocou ktorého pochybnosti zázračne zmiznú. Pravdepodobne budete musieť pracovať na svojich pochybnostiach, čo je pomalý a bolestivý proces. Je možné, že pred tým, ako znovu uzriete svetlo, budete musieť prejsť tým, čo kresťania v histórii nazvali „tmavá noc duše,“ alebo „tmavé údolie“; ale buďte si istí, že veľa, veľa veľkých Božích mužov a žien prešli rovnakou cestou pred vami a nakoniec zvíťazili. Váš zápas nie je jedinečný a je nádej na šťastný koniec.

Čo teda urobiť, aby sme urýchlili, alebo sa úplne vyhli tejto ceste „tmavým údolím“? Dole sú 4 praktické návrhy:

1.Po prvé, uvedom si, že pochybnosť nikdy nie je čisto intelektuálny problém.

V tomto probléme je duchovná dimenzia, ktorá musí byť jasne rozpoznaná a pomenovaná. Nikdy si neprestaň uvedomovať, že sa nachádzaš v duchovnej vojne a že existuje tvoj nepriateľ, ktorý ťa veľmi nenávidí a urobí všetko pre to, aby ťa zničil. Pavol píše, že „náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam a vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom v nebesiach“ (Ef 6:12). Pochybnosti nikdy nie sú iba záležitosťou akademickej debaty, alebo nezaujímavej intelektuálnej diskusie; je to dôsledok vojny o tvoju dušu. Keď Satan vie použiť pochybnosti na to, aby ťa zlikvidoval, potom to urobí.

Žiaľ, duchovná dimenzia v probléme pochybnosti je veľmi často ignorovaná inteligentnými ľuďmi a študentmi. Keď som študoval na Wheaton College, všeobecne uznávaný názor na pochybnosti bol v podstate taký, že pochybnosť je vlastne dobrá vlastnosť, čnosť; naopak, pochybnosť je v Písme vždy opísaná ako niečo, čo duchovnému životu škodí. Pochybnosť nikdy nebuduje; vždy ničí a likviduje. Ako je možné, že študenti, ktorých som na Whetone poznal, tak veľmi neporozumeli tejto veci?

Pravdepodobne je to pre to, lebo si pomýlili rozmýšľanie o svojej viere s pochybovaním o svojej viere. Rozmýšľanie o viere je naozaj čnosť, pretože lepšie pomáha porozumieť a obrániť vieru. Ale rozmýšľať o viere nie je to isté ako pochybovať o viere. Na toto rozlíšenie nesmieme zabudnúť.

Raz jeden študent prišiel za mnou po jednej z mojich prednášok a povedal, „Ako môžem všetko čo si povedal zosúladiť s tým, čo nás naučil náš kazateľ?“ Trochu prekvapený som sa ho spýtal: „Prečo by si nemal?“ „Pretože to vyzerá tak, ako by si chcel spochybniť a zmeniť moju vieru,“ odpovedal. Moja odpoveď bola: „Pozri, ja vôbec nechcem spochybniť ani zmeniť tvoju vieru; Ja chcem zmeniť a podnietiť tvoje myslenie. Chcem budovať tvoju vieru!“

Keď som videl svojich spolužiakov opúšťať vieru zanechalo to na mňa veľký dopad. Keď som neskôr začal vyučovať, predsavzal som si, že sa budem snažiť urobiť všetko pre to, aby som pomohol študentom vytrvať vo viere, popri tom, ako ich budem viesť objavovať intelektuálne oblasti kresťanstva. Konkrétne som si predsavzal nikdy nepriniesť námietku voči kresťanstvu, na ktorú by som hneď zároveň nereagoval rôznymi spôsobmi a argumentmi, ako ju vyvrátiť.  Myslím si, že je to dobrý spôsob ako trénovať kresťanov a skúsenosti to len potvrdzujú. Mali by sme vyzvať ľudí k tomu, aby hlbšie premýšľali o svojej viere bez toho, aby o nej začali pochybovať.

Samozrejme, popri premýšľaní o viere narazíte na problémy a námietky, ktoré budú viesť k pochybnostiam. Ale snažím sa tu zdôrazniť to, že keď sa to stane, nebuďte oklamaní, že všetko je to len intelektuálny problém. V pochybnostiach je tiež duchovná dimenzia: „Buďte rozvážni, bdejte“! varuje Peter, „lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1Pt 5:8). Nemyslite si, že diabol nie je zainteresovaný v intelektuálnej oblasti. Musíme byť na pozore, ako hovorí Pavol, „aby nás neoklamal satan; veď dobre poznáme jeho úmysly“ (2Kr 2:11). Pavol nás neskôr varuje pred tým, aby nás nikto nezviedol „prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a nie na Kristovi“ (Kol 2:8).

Keď prídu pochybnosti, nesnaž sa ich skryť pod koberec alebo sa tváriť, že neexistujú. Prines ich v modlitbe k Bohu a pros, aby ti pomohol. Úprimne mu povedz, že pochybuješ, povedzme o tom, či vôbec existuje, alebo o čomkoľvek, čo ťa trápi. Boh nie je ľahostajný a pomôže ti. Veľmi sa mi páči modlitba muža, ktorý raz prišiel za Ježišom a plakal; „Verím, ale pomôž mojej neviere!“ (Mk 9:24). A aká radosť, že Ježiš ju prijal a pozitívne na ňu reagoval! Keď máte intelektuálne pochybnosti, je to čas ako nikdy pred tým na prehĺbenie duchovného života a hľadanie plnosti Božieho Ducha.

 2. Po druhé, keď prídu pochybnosti, nezabudni na správny vzťah medzi rozumom a vierou.

Otázky, ktorými sa v tejto oblasti zaoberáme, sú: Ako viem, že moja viera je pravdivá? Viem to na základe intelektu, argumentov alebo dôkazov? Alebo to viem samotnou vierou? Alebo je moja viera založená na nejakej autorite alebo náboženskej skúsenosti? Ako viem, že moja kresťanská viera je pravdivá?

Ako čítam Novú Zmluvu, vyzerá to tak, že to vieme kvôli autentickému svedectvu Svätého Ducha v nás. Čo tým myslím? Myslím tým to, že my neodvodzujeme pravdivosť našej viery kvôli dôkazom alebo evidencii, ale v kontexte Svätého Ducha, ktorý hovorí k našim srdciam okamžite a neomylne vidíme, že naša viera je pravdivá. Boží Duch nám ukazuje, že naša viera je pravdivá.

Poďme sa pozrieť na to, čo Pavol a Ján hovorili o tejto téme.

Podľa apoštola Pavla má každý kresťan v sebe Svätého Ducha a je to práve Jeho svedectvo Ducha, ktorý nás uisťuje, že sme Božie deti: „Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa báli, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče. Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti“ (Rim 8:15-16). Inde Pavol o tomto uistení hovorí ako o „celom bohatstve dokonalého chápania“ (Kol 2:2) a ako „úplnej istote“ (1 Tes 1:5). Niekedy túto skúsenosť nazývame „istotou spasenia.“ Je jasné, že spasenie spočíva v tom, že Boh existuje, že vstal z mŕtvych a tak ďalej a keď sme uistení o našom spasení, budeme uistení aj o všetkých ostatných veciach. Teda, svedectvo Svätého Ducha dáva veriacemu nepochybnú istotu, že jeho viera je pravdivá.

Apoštol Ján učí presne to isté a priamo to dáva do súvisu s istotou založenou na argumentoch a dôkazoch. Začína pripomínaním kresťanským čitateľom: „Aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého, a všetci poznáte pravdu… a vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom – a ono je pravdivé, a nie je klamstvo – v tom zostávajte!“ Tu je pomazanie Svätým Duchom, ktoré každý kresťan prežíva zdrojom nášho všetkého poznania pravdy a viery. Ján potom dáva do kontrastu istotu, ktorú prináša Boží Duch, s istotou ktorú prinášajú ľudské dôkazy: „Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo: Duch, voda a krv. A tí traja sú jedno. Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie. Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo vo svojom srdci“ (1Jn 5:7-10a). „Voda“ sa pravdepodobne vzťahuje na Ježišov krst, „krv“ na ukrižovanie, čo sú dve udalosti, ktoré ohraničujú začiatok a koniec jeho služby. „Svedectvo ľudí“ je apoštolské svedectvo o Ježišovej službe od krstu po ukrižovanie. Napriek tomu Ján vyhlasuje, že aj keď sme správne prijali toto svedectvo, Božie svedectvo je väčšie. Takéto vyhlásenie je veľmi pozoruhodné, pretože vo svojom evanjeliu sa Ján veľmi sústredil na správne a presné podanie apoštolského svedectva: „Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží… Toto je ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé (Jn 20:31, 21:24). Ale tu v prvom liste píše, že poznanie inšpirované Svätým Duchom, je ešte istejšie ako svedectvo samotných apoštolov.

Pohľad Novej Zmluvy je teda ten, že veriaci vie, že jeho viera je pravdivá autentickým svedectvom Božieho Ducha.

Akú rolu hrá teda rozum? Tu si myslím, že rozdelenie, ktoré urobil Martin Luther môže byť veľmi nápomocné. Luther rozdeľoval medzi tým, čo nazval magisteriálne ministeriálne použitie rozumu.

Magisteriálne použitie je také, ktoré sedí nad evanjeliom a rozsudzuje ho, či je pravdivé alebo nie. V ministeriálnom použití sa rozum podriaďuje a slúži evanjeliu ako pomocník. Luther tvrdil, že iba ministeriálne použitie je rozumu je legitímne a z toho, čo som napísal vyššie, vidíme, že mal pravdu. Magisteriálne použitie rozumu, je osvojenie si pozície, ktorá patrí Svätému Duchu, pretože je to Svätý Duch, ktorý nás učí pravdy evanjelia a rozum mu nemôže protirečiť.

Namiesto toho je úlohou rozumu slúžiť. Rozum je Bohom daný nástroj na lepšie porozumenie a obraňovanie našej viery. Napriek tomu, že nám Svätý Duch dáva uistenie o základných pravdách kresťanstva, neudeľuje nám dokonalé poznanie – napríklad o tom, či je Boh nekonečný alebo je večný, ako zladiť Božie predzvedenie s ľudskou slobodou, ako formulovať náuku o Trojici. Toto sú veci, o ktorých musíme rozhodnúť rozmýšľaním.

Ako to povedal Anselm: „naša viera je tá, ktorá hľadá porozumenie.“ Rovnako tak môže byť rozum používaný na obranu našej viery argumentmi pre Božiu existenciu alebo vyvracaním námietok. Ale hoci takéto argumenty, vytvorené našim rozumom potvrdzujú pravdivosť našej viery, oni nie sú základom našej viery, pretože ním je zaručené svedectvom Svätého Ducha. Aj keby neexistovali žiadne argumenty v prospech kresťanskej viery, naša viera by aj tak mala pevný základ.

Čo teraz z toho plynie pre náš problém pochybnosti? Jednoducho toto: pochybnosť je kontrolovateľná pokiaľ rozum nezačne zastávať magisteriálnu rolu. Kým rozum zastáva svoju ministeriálnu rolu, duchovné uistenie našej viery nemôže byť podlomené. Len vtedy, keď sa rozum dostane na magisteriálne miesto, ktoré patrí Svätému Duchu sa pochybnosti stanú nebezpečnými.

Toto ale vôbec neznamená, že kresťanstvo nezastáva a nepodporuje rozum a premýšľanie. Naopak, myslím si, že človek, ktorý by mal k dispozícii všetky fakty a argumenty a nikdy by sa nepomýlil a ktorý by nasledoval magisteriálne použitie rozumu, by aj tak prišiel k záveru, že kresťanstvo je pravdivé. Samozrejme, takýto človek by bol Boh a sotva by potreboval nejaké argumenty! Pointou však je, že ľudia v rozličných obdobiach a na rozličných miestach a s rozličnými schopnosťami a možnosťami nemajú k dispozícii všetky fakty a preto často robia vo svojom rozmýšľaní chyby. V určitom historickom období môže byť dostupná evidencia aj proti kresťanstvu. Keby ľudia v týchto situáciách odmietali a ignorovali svedectvo Svätého Ducha a nechali sa viesť magisteriálnou rolou rozumu, boli by vedení k neviere.

Na druhej strane, keď prijímame svedectvo Svätého Ducha a nedovolíme, aby sa rozum dostal na nesprávnu pozíciu, tak potom nestratíme vieru ani vtedy, keď narazíme na námietky, ktoré svojimi limitovanými schopnosťami nedokážeme vyvrátiť.

Alvin Plantinga, veľký kresťanský filozof popísal veľmi užitočnú ilustráciu toho, čo mám na mysli.
Pozýva nás, aby sme si predstavili nasledovný scenár:

Píšem list na Úrad vlády svojmu bývalému spolužiakovi a snažím sa presvedčiť ho, aby sfalšoval dokumenty a uprednostnil a potom aj schválil môj projekt, ktorý som podal minulý týždeň; rozhorčene to odmieta a posiela list môjmu šéfovi. List záhadne mizne z kancelárie môjho šéfa. Mám pre to motív; mám pre to možnosti; a som známy tým, že som to v minulosti už zopárkrát urobil. Ešte k tomu, jeden veľmi hodnoverný člen firmy ma videl, ako som vstúpil do šéfovej kancelárie niekedy v tom čase, kedy list musel zmiznúť. Dôkazy voči mne sú veľmi silné; kolegovia sú si toho vedomí a správajú sa ku mne s odstupom. Faktom však ostáva, že ja som ten list nezobral a celý večer som strávil prechádzaním sa v prírode.  V takomto prípade sú všetky dôkazy proti mne, ale ja aj tak viem, že som nevinný. Je to preto, lebo akékoľvek silné dôkazy nedokážu prekonať jasné poznanie o mojej nevinnosti. Aj keď sú dôkazy nevyvrátiteľné a každý ma považuje za vinného, ja sám vôbec nie som povinný ísť smerom, ktorým ukazuje evidencia, pretože aj tak viem lepšie. (Alvin Plantinga, „The Foundation of Theism: A Reply,“ Faith and Philosophy 3 (1986): 310.)

Rovnako, vďaka svedectvu Svätého Ducha, ktorý mi dáva uistenie o pravdivosti kresťanskej viery, nemusím byť vôbec otrasený, keď sa objaví námietka, na ktorú neviem odpovedať. Pretože základ mojej viery je niečo hlbšie ako len plážový piesok dôkazov a argumentov.

Pointa je táto: tajomstvo v riešení pochybností v kresťanstve nie je vo vyriešení všetkých pochybností, lebo to je v našom konečnom časovom úseku nemožné. Vždy budú nevyriešené otázky. Tajomstvo spočíva v naučení sa žiť s týmito nezodpovedanými otázkami. Porozumením skutočného základu viery a pridelením rozumu tú správnu rolu, môžeme zabrániť tomu, aby sa z nezodpovedaných otázok stali ničivé pochybnosti. V takomto prípade nemusíme mať odpovede na všetky námietky, ale v hlbšom slova zmysle na tom vôbec nemusí záležať. Budeme totiž vedieť o pravdivosti našej viery cez svedectvo Božieho Ducha a budeme môcť žiť pokojne napriek nezodpovedaným otázkam. To je dôvod, prečo je dôležité nezabúdať na správny vzťah medzi rozumom a vierou.

3. Po tretie, pamätaj na krehkosť nášho obmedzeného poznania a intelektu.

Sokrates raz povedal, že bol najmúdrejší človek v Aténach, pretože vedel, že nevedel nič. Apoštol Pavol pri stretnutí s gréckymi gnostikmi zaujal podobný postoj: „Poznanie,“ napísal, „vedie k namyslenosti, láska však buduje. Ak si niekto myslí, že poznal niečo, ešte vždy nepoznal tak, ako treba poznať. Ale keď niekto miluje Boha, toho pozná Boh“ (1Kr 8:1b-3). Keď si myslíš, že si múdry a že všetkému rozumieš, tak podľa Pavla v skutočnosti ešte nevieš nič. Si len namyslený intelektuálny chvastúň! Naopak, človek, ktorý miluje Boha, je ten, ktorého pozná Boha.

Takáto doktrína má obrovské dopady na naše intelektuálne úspechy. Hovorí, že najjednoduchšie Božie dieťa, ktoré žije v láske, je v Božích očiach múdrejšie ako najdokonalejší Bernard Russel na svete.

My kresťania si musíme uvedomiť chabosť a obmedzenosť ľudského poznania. Túto skutočnosť môžem úprimne dosvedčiť; čím viac študujem, tým viac mám pocit, ako málo rozumiem. Hlbšie štúdium iba slúži na otvorenie očí k tomu, ako málo poznania máme, hoci aj v oblasti celoživotného štúdia. Stotožňujem sa s citátom, ktorý raz Isaac Newton povedal, keď premýšľal nad svojimi štúdiami vo fyzike. Povedal:

Neviem ako som vnímaný v očiach sveta, ale vo svojich očiach si pripadám iba ako malý chlapček, ktorý sa hrá so svojimi formičkami na pláži, ktorý sem-tam nájde krajšiu hračku ako zvyčajne a vytvorí krajšiu formičku ako zvyčajne, kým obrovský oceán pravdy stojí predo mnou ako niečo neobjavené, veľké a neznáme.” (Citované v Brewster´s Memoirs of Newton, vol. 2. chapter 27.)

Ako sa to týka problému pochybnosti? Mali by smi byť skeptickí voči tomu, že sme konečne prišli k nejakému nevyvrátiteľnému argumentu proti našej viere. Je to veľmi nepravdepodobné. História filozofie veľmi spochybňuje možnosť takýchto námietok.

Len krútim hlavou, keď si čítam knihy istých nekresťanských filozofov, ktorí úpenlivo tvrdia, že dokázali, napríklad, že Boh nemôže byť vševedúci alebo všadeprítomný, alebo že zázraky sú nemožné, ale podobné dogmatické tvrdia. Pred časom som si čítal článok od jedného filozofa, ktorý tvrdil, že dokázal, že Boh nemôže vedieť, že je Boh! Problém s týmto argumentom nie je len ten, že jeho záver je smiešne pomýlený, skôr ide o to, že takýto článok je naozaj v pravom zmysle rúhanie. Je to príklad filozofie najhoršieho zrna, voči ktorej varoval Pavol v liste Kolosanom 2:8. Keď svojimi obmedzenými vedomosťami nie sme schopní vyriešiť nejaký problém, ako napríklad Božie poznanie budúcnosti a ľudskú slobodu, namiesto pochybovania a popierania kresťanskej viery, by sme jednoducho mali akceptovať obe pravdy a uznať, že našimi obmedzenými schopnosťami nie sme schopní tento rozpor nejakým adekvátnym vysvetlením vyriešiť. Musíme pamätať na krehkosť nášho obmedzeného poznania a intelektu.

4. Po štvrté, svojimi pochybnosti sa snaž zodpovedne zaoberať.

Videli sme, že tajomstvo pri riešení pochybností nespočíva vo vyriešení každej otázky, ale v naučení sa žiť s nezodpovedanými otázkami. Každý premýšľajúci kresťan bude mať „tašku otáznikov“ naplnenú nevyriešenými otázkami, s ktorými sa musí naučiť žiť. Ale z času na čas, podľa možnosti, je dobré z tašky vytiahnuť jednu otázku a snažiť sa pracovať na jej odpovedi. Môžem len povedať, že po náročnej práci a hľadaní v takýchto otázkach a po nájdení riešenia, ktoré vás intelektuálne uspokojí, čaká jedno z najradostnejších momentov kresťanského života.  Vyriešenie pochybnosti, ktorá vás nejaký čas ťažila, prináša krásny pocit intelektuálneho pokoja a prináša uistenie, že existujú riešenia aj pre iné otázky vo vašej taške.

Keď máte pochybnosti alebo otázky ohľadom konkrétnej témy, vyčleňte si čas na štúdium tejto témy čítaním kníh alebo článkov. Nájdite a zistite, čo kresťanskí učenci napísali o tejto téme a napíšte im – alebo, pri najlepšom ich navštívte a diskutujte spolu. Hľadajte a rozprávajte sa s tými členmi Kristovho tela, ktorí túto tému študovali. Takýmto spôsobom si budeme navzájom pomáhať a budovať sa. Ale nenechajte svoje pochybnosti iba tak sedieť; zaoberajte sa nimi a naháňajte ich kým ich úplne nezlikvidujete.

Prechádzať cez obdobie pochybností môže byť veľmi bolestivý proces a nie je na ne žiadna rýchla a jasná odpoveď. Vyžaduje si to trpezlivosť a vytrvalosť. Ale verím, že štyri body, ktoré sú opísané vyššie v období pochybností môžu pomôcť.

Nech nám Boh dá dar viery na prekonanie všetkých pochybností a milosť slúžiť celou svojou mysľou Kristovi!

                  

Zdroje:
www.reasonablefaith.org