Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Spoľahlivosť textov Nového Zákona vo svetle hry na tichú poštu

Hru na tichú poštu určite všetci poznáte. Pôvab tejto hry spočíva v posunutí obsahu konkrétnej vety medzi začiatkom a koncom hry. Najväčšiu zmenu obsahu viet zaznamenávame pri veľkom počte hráčov – každú chvíľu niekto prepočuje alebo pre zlú pamäť ďalej prepošle niečo pozmenené. Chyby sa kumulujú o to viac, o čo väčšia je účasť na hre a dlhší čas za nami. Čo potom keby sme hrali 2000 rokov?

Prečo o tom hovorím? Ak sa opýtame takmer kohokoľvek z ľudí ktorých denne stretávame na ulici, zistíme, že ich predstava o zhode súčasnej verzie Biblie s tou, ktorá kedysi pôvodne vznikla pred dvetisíc rokmi, bude bezmyšlienkovite konceptom hry na tichú poštu veľmi ovplyvnená.

Nemám k dispozícii žiadnu mimoriadne reprezentatívnu vzorku názorov na túto vec, ale trúfam si tvrdiť, že všeobecne ľudia húfne veria tomu, že dnes si už nikto v skutočnosti nemôže byť istý tím, ako to vtedy vlastne bolo zapísané. Voda pretekajúca v rieke v jednom konkrétnom mieste dvetisíc kilometrov od prameňa predsa nemôže byť tou istou vodou, ktorú by sme našli necelý meter od prameňa.

Naopak – bude obsahovať celý rad najrôznejších prímesí zo svojich prítokov a tiež veľa kalu a špiny, s ktorými sa na ceste stretne. Myslím, že toto vnímanie je pochopiteľné. Vráťme sa k prirovnaniu s hrou na tichú poštu. Všimnime si, že sa v priebehu hry informácia dostáva ďalej lineárne. Obdržaná kópia správy je odovzdaná ďalej, ďalšia vytvorená kópia  a takto až do konca. Celý priebeh hry tu máme do činenia s jedným kusom informácie, ktorá sa mení. Máme tu však veľa “generácii“ príjemcov a odosielateľov správy. Ďalej si všimnime, že táto správa celú dobu putuje verbálnou cestou.

Prečo je to dôležité? Je to dôležité preto, že toto ani náznakom nepripomína spôsob, akým k nám doputovala Biblia.

Po prvé – spôsob odovzdania neprebiehal lineárne, ale geometricky. Daná kópia nestála za zrodom jedinej ďalšej, ale napr. ďalších piatich kópii. Týchto päť potom bolo nasledovaných ďalšími dvadsiatimi piatimi a ďalej ……. si vezmite kalkulačku.

Ďalší podstatný rozdiel spočíva v spôsobe komunikácie obsahu. Kým verbálne oznámenie nemôžeme spätne analyzovať (ak sme nemali zapnutý diktafón), zachovalé písomné záznamy určite môžeme. Toto nám pri tom pomôže v snahe dopátrať sa pôvodného znenia textu.

Dovoľte mi ilustráciu.

Slečna Magda miluje čokoládu. Nedokáže sa ovládnuť, aby jej pri televízii nezjedla takmer pol kila na posedenie. Bohužiaľ sa ale táto jej záľuba prejavuje na jej postave a Magde sa o jej boji s touto pochúťkou niekedy aj sníva. Pri jednej takejto nočnej more má Magda ale sen, v ktorom je jej oznámený recept na určitú medicínu, ktorá jej, ak ju každý deň ráno vypije, umožní zjesť toľko čokolády, na koľko bude mať peniaze. A toto všetko prosím pekne bez akýchkoľvek vedľajších účinkov, hlavne účinkov ovplyvňujúcich jej postavu. Magda sa prebudí a napriek značnej rozospatosti načmára recept na kus voľného miesta v novinách pri posteli. Nasledujúci deň procedúru absolvuje … a čuduj sa svete … všetko funguje perfektne. Ako vo sne. Magda nie je príliš podnikavé dievča, zato je ale dobrá. Rozhodla sa nezištne recept rozoslať piatim zo svojich priateliek o ktorých vie, že tiež majú čokoládu veľmi radi. (Tu musím dodať, že Magda je navyše staromilec – recept rozošle napísaný na kuse papiera vlastným písmom v obyčajnom liste). Všetky jej priateľky čoskoro urobia to isté.

Jedného dňa sa stane veľmi nepríjemná vec. Magdin džungarský škrečok Bedrich jej pôvodný recept rozkúše na kúsky a pretože bol výrobný proces preparátu veľmi zložitý, Magda sa za nič na svete nie je schopná dopátrať pôvodného znenia. Magda je pochopiteľne zúfalá.

Je v tejto situácii možné dopátrať sa pôvodného receptu? Čo keby sa škrečky pustili aj do kópií, ktoré Magda rozoslala svojim piatim priateľkám? Predstavme si, že sa nám alebo Magde podarí dostať k celkom tridsiatim trom kópiám zázračného receptu, ktoré ale už budú od pôvodného originálu vzdialené cez dvoch či troch Magde už neznámych odosielateľov.

Skúsme si všetky tieto kópie kópií originálu položiť pred seba na podlahu. Tridsať z tridsiatich troch zachovalých kópií budú na vlas rovnaké. V jednej z kópií bude figurovať “rozomeletá“ namiesto “rozomletá“ rasca, tak ako je v tridsiatich identických verziách. Jedna kópia bude obsahovať ľahkú zmenu postupu, takže namiesto “nakrájajte a potom rozmixujte“ tu máme “rozmixujte a potom nakrájajte.“ Posledný z tridsiatich troch kópií receptu navyše obsahuje ingredienciu, ktorú nikde inde nenájdeme.

Môžeme sa naozaj dopátrať k originálnemu zneniu? Samozrejme, že áno! “Rozomeletý“ je jasná chyba v prepise. “Mixovať a potom krájať“ je vo svetle tridsiatich “krájaní a mixovaní“ opäť horúci kandidát na jednoduchú chybu z nepozornosti. Čo sa týka pridanej ingrediencie v poslednej kópií, potom je určite aj tu malý dôvod k pochybnostiam, že je oveľa pravdepodobnejšie, že táto prísada v pôvodnom recepte nefigurovala, než, že ju ostatných tridsať dva prepisovateľov zabudlo zaradiť.

Práve uvedená ilustrácia je v zjednodušenej podobe časťou náplne práce textových kritikov. Ľudia, ktorí sa touto vednou disciplínou zaoberajú, sa teda snažia analýzou zachovalých kópií daného historického dokumentu (nezáleží či je náboženskej povahy alebo nie) čo najbližšie priblížiť originálnemu textu. Situácie a postup sú tu podobné ako u nášho Magdinho prípadu.

Tam, kde sme u Magdy riešili, čo je pôvodne správne “krájanie a potom mixovanie“ alebo naopak “mixovanie a potom krájanie“ sa aj tu stretávame s rozdielmi v poradí slov medzi jednotlivými kópiami. Gréčtina napríklad umožňuje verš „Ako to teda je? Si Eliáš?“ (Ján 1:21) napísať bez zmeny významu piatimi rôznymi spôsobmi.

Keď jedna z kópií Magdinho receptu niesla preklep v informácii o rasce, ktorý je namiesto rozomletý, “rozomeletý“, nájdu sa podobné preklepy aj medzi kópiami rukopisov Nového Zákona. Písmenká či slová občas vypadávali, či boli omylom napísané dvakrát za sebou.

Niekedy sa prepisovateľ rozhodol text vyjasniť, alebo doplniť a tak máme trebárs v niekoľkých kópiách rukopisov Markovho evanjelia na mnohých miestach “Pán“ tam, kde sa s najväčšou pravdepodobnosťou pôvodne o Ježišovi dlho hovorilo v tretej osobe. Podobných prípadov nájdeme celý rad, pričom ku všetkým textová kritika pristupuje podobným spôsobom ako Magda pri rekonštrukcii znenia pôvodného receptu.

Keby platilo, že je metafora tichej pošty platná, bola by pre reštaurátora situácia zúfalá. Takto však, ak položí vedľa seba všetky zachované rukopisy Nového Zákona alebo ich fragmenty, je schopný porovnať výskyt textových odlišností napriek obrovským množstvám kópií textov a za použitia istých kritérií (napr. pravdepodobnejšia je kratšia varianta pred dlhšou, varianta často sa v rukopisoch vyskytujúca má prednosť pred zriedkavejšou, variant v texte rannejšej kópie má prednosť pred kópiami neskoršej, varianty vyskytujúce sa v rukopisoch naprieč širokým geografickým územím oproti variantám nájdených v kópiách z jediného konkrétneho miesta a pod) určiť, ktorá z variant je pravdepodobne pôvodná.

Odhaduje sa, že textových variantov môže byť až 200 000. Na prvý pohľad závratná cifra, však? Kritici nevynechajú žiadnu príležitosť k tomu s ňou vyrukovať, pričom je namiesto počtu “textových variantov“ pre efekt rovno (a nezmyselne) názvu počtom “chýb“. Čo sa väčšinou nezmieni je skutočnosť, že rovnaká textová odlišnosť sa v päťdesiatich rukopisoch nepočíta ako jedna chyba, ale ako päťdesiat. Počty potom rýchlo rastú. Tým skôr, keď si povieme, že čiastočne či plne zachovalých gréckych rukopisov  máme na staroveký text neuveriteľných takmer 5700, a sýrskych, kopských, arabských či latinských prekladov ďalších 9000. Čím väčší je počet kópií, tým väčšia je samozrejme aj pravdepodobnosť výskytu nezrovnalostí. Spolu s tým našťastie logicky rastie aj obrovský priestor dopátrať sa originálneho textu. Nie je to tak, že nevieme čo text opisoval, len sa pýtame ktorú z verzií textu označiť ako pôvodnú.

                      

Aký je teda záver? Predovšetkým neexistuje žiadna paralela medzi spôsobom akým sa odovzdávalo novozákonné posolstvo a hrou na tichú poštu. Na rozdiel od jediného “správu vysielajúceho subjektu“ tu existovalo veľké množstvo osôb, ktorí text o ktorom boli presvedčení, že je Slovom Božím, veľmi starostlivo kopírovali a to nie len raz, ale mnohokrát. Pri obrovskom množstve kópií (len tých ktoré sa zachovali je takmer 14 000) logicky došlo k relatívne veľkému počtu drobných odchýlok, ktoré sú však takmer všetky gramatickej povahy. Textoví kritici Westcott and Hort odhadujú, že 98,3% všetkých variantných čítaní sú takého charakteru, že nijako nemenia zmysel textu.[1] Zrejme najvýznamnejšia osobnosť na tomto poli, nedávno zosnulý Princetonský profesor Bruce Metzger udáva, že pri kopírovaní novozákonných dokumentov došlo k presnému odoslaniu v 99,5%.[2] Je zrejmé, že si nemôže byť istý celými sto percentami.

Známy historik Philip Shaff si tento fakt uvedomuje, ale zároveň udáva, že v celom Novom Zákone existuje iba nejakých asi päťdesiat významnejších rozdielov, z ktorých “ani jeden nemá vplyv na článok kresťanskej viery, nariadenia alebo povinnosť, ktoré by neboli bohato podložené aj inými a nespochybniteľnými pasážami Písma, alebo jeho celkovým znením.“[3]

A.T. Robertson je názoru, že skutočný problém sa týka len asi jednej tisíciny celého novozákonného textu, čo by znamenalo, že text je z 99,9% bez vážnejšej variantnej alternatívy![4]

Uzavriem to citátom z úst jedného z najvýznamnejších textových bádateľov dvadsiateho storočia, kurátora britského múzea Sira Frederica Kenyona, ktorý hovorí: „Počet rukopisov Nového Zákona, jeho ranných prekladov a citátov najstarších pisateľov cirkvi je tak veľký, že je prakticky isté, že správne čítanie akejkoľvek spornej pasáže je zachované v tej či onej z týchto starovekých autorít. Niečo také sa nedá povedať o žiadnej inej starovekej knihe na svete.“[5]

                 

(Zdroj prevzatý a do slovenčiny preložený so súhlasom autora stránky www.rozumnavira.cz)[1] N. Geisler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics

[2] B. Metzger, Chapters in the History of New Testament Textual Criticism, Manuscripts of the Greek Bible.

[3] P. Schaff, Companion to the Greek Testament and English Version

[4] A. T. Robertson, An Introduction to the Textual Criticism of the New Testament

[5] F. Kenyon, Our Bible and the Ancient Manuscripts