Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Boh plný milosrdenstva

„Lebo svoje prosby nezakladáme na svojich zásluhách pred Tebou, ale na Tvojom hojnom milosrdenstve.“

     Daniel 9,18b

Bože,

predkladám Ti svoje prosby

a viem,

že ich splnenie

môžem očakávať

iba vďaka Tvojej prenesmiernej láske,

milosti

a milosrdenstve.

Tak často  však dúfam,

že ma počuješ a splníš to,

o čo prosím,

lebo si myslím,

že mám akési privilégia…

Poznáš všetky moje túžby:

Vždy Tvojou byť,

milovať,

poslúchať,

slúžiť,

veriť,

nehrešiť,

byť príkladom

a…

Vieš o mne všetko.

Nič Ti nie je o mne neznáme…

Viem.

Všetko som smela robiť

a všetko môžem konať

len vďaka Tvojej milosti.

A aj to nie ja,

ale Tvoj Duch skrze mňa.

Áno.

To všetko je milosť.

To všetko je Tvoje milosrdenstvo a láska.

To všetko je láska a obeť Pána Ježiša,

ktorý za mňa,

za moje hriechy,

za moje zlyhania

zomieral na Golgote…

a teraz v nebesiach

sa prihovára za mňa…

Odpusť mi, prosím,

moju pýchu.

Stojím v pokore pred Tebou

a prosím,

pomôž mi vždy splnenie modlitieb očakávať

iba na Tvojom hojnom milosrdenstve.

Veď ma cestou pokory

a doveď prosím, DOMOV…