Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Pán Ježiš prichádza

… a v dobe čakania zažívame všeličo:

    – denné svetlo, ale i nočnú tmu,
- prácu i oddych, ale i nečinnosť,

      nezamestnanosť,
- zdravie, ale aj rôzne druhy nemoci,
- radosť, ale i bolesti, sklamania,
- pokoj v Božích rukách, ale i nepokoj pre

      hriechy a zlyhania,
- lásku v Božej sile, ale i zápas s potrebou

      odpúšťania
- a… ešte veľa rôznych problémov a bojov.

Ale ja viem,
Komu som uverila.
Viem,
Komu som zverila svoj život.
Viem,
že iba pre Jeho veľkú milosť
môžem byť zachránená.
Viem,
že On ma povolal
a že iba On ma zachová
a príde, aby ma vzal k Sebe.

A … nielen mňa.

Príde pre svoju Cirkev.

Príde pre svoju Nevestu.

Pre všetkých, čo uverili.
Pre všetkých, čo v dobe čakania víťazia.
Pre všetkých,
ktorí vytrvajú do konca…

Neviem, nevieme kedy to bude…

V ktorý rok,
v ktorý mesiac,
týždeň,
deň či noc,
ale Pán Ježiš príde.

Prichádza…

Príde určite!!!

Áno, príde…

Nečakane…

Nepredvídateľne..

Je napísané, že ako „zlodej v noci…“

Maranatha!

A moja duša spieva si:
„ Ja neviem, kedy príde Pán a vôbec netuším,
či v oblakoch, či v údolí raz mám sa stretnúť

  s Ním.

  Ale viem, že Jemu verím,
môj Pán je mocný a v sľuboch verný.
Tak do rúk Mu všetko zverím,
dokiaľ príde Jeho deň.“