Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Škola života

… a učte sa odo mňa, lebo som tichý – krotký a pokorný v srdci …
Mt 11,28 

                                      

V školách, ktoré som absolvovala
ma učili rôzni učitelia.
Jedni lepší, iní horší.
Jedni priateľskí, iní menej.
Jedni chápaví, iní …

A teraz je to o tom, ako využívam
tieto vedomosti v živote.

Ale najlepším Učiteľom
v škole života bol, je a bude Pán Ježiš.
Učí ma všeličomu:
- tichosti
- pokore
- láske
- odpúšťaniu

 - trpezlivosti

-  vernosti
-  práci

-  modlitbe
-  odvahe začať znova
-  bojovať proti zlú
-  báť sa hriechu

-  a…
no, proste – všetkému správnemu a dobrému.

Učíš ma,
Pane,
aby Tvoje bolo prvenstvo vo všetkom,
čo z Tvojej milosti konám,
ako
a kde…

Verne pri mne stojíš
aj vtedy,
keď mi to nejde
a keď mám problémy,
ani nie tak s učením,
ako s praxou…

A… ďakujem Ti,
že to so mnou a s nami nevzdávaš.

Chcem byť v Tvojej milovanej Cirkvi,
znášajúcej sa vospolok
a usilujúcej sa zachovávať jednotu ducha a pokoja
a žehnám jej
a modlím sa
a verím,
že aj mňa si do nej povolal
a dal a dávaš mi milosť…

A to nielen mne,

ale nám všetkým, ktorých sa to týka,

nám, ktorí Ti dôverujeme…