Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Kto bol Ježiš z Nazareta?