Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Vstal Ježiš z mŕtvych?