Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť