Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Básne

Boh plný milosrdenstva

?????????????????????? „Lebo svoje prosby nezakladáme na svojich zásluhách pred Tebou, ale na Tvojom hojnom milosrdenstve.“      Daniel 9,18b Bože, predkladám Ti svoje prosby a viem, že ich splnenie môžem očakávať iba vďaka Tvojej prenesmiernej láske, milosti a... (viac)

Pán Ježiš prichádza

??????????????????????????????? … a v dobe čakania zažívame všeličo:     – denné svetlo, ale i nočnú tmu, - prácu i oddych, ale i nečinnosť,       nezamestnanosť, - zdravie, ale aj rôzne druhy nemoci, - radosť, ale i bolesti, sklamania, - pokoj v Božích rukách, ale... (viac)

Škola života

skola zivota … a učte sa odo mňa, lebo som tichý – krotký a pokorný v srdci … Mt 11,28                                         V školách, ktoré som absolvovala ma učili rôzni učitelia. Jedni lepší, iní horší. Jedni priateľskí, iní menej... (viac)

Utíš sa

utíš sa Pán ma zobudil do nového dňa. Plná chvály, plná radosti z Jeho milosti a lásky, plná očakávania z nového dňa som doň s vďakou vykročila. A potom, potom to prišlo. Útok… Ohováranie… Nepravdivé klebety… Cítila som sa sklamaná... (viac)

Spievaj

sing Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina dokiaľ žijem a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.     Žalmy 146,1-2 Každý deň chválim Hospodina. Túžim Ho chváliť dokiaľ žijem a chcela by som Jemu spievať piesne  chvál... (viac)

Môj Záchranca

moj zachranca Neláska… Závisť… Nespokojnosť… Neznášanlivosť… Zloba… A nakoniec iba: bolesť, plač, nepokoje, vojny, zabíjanie… Toto je realita života dnešných dní. Čierne mračná sa zhromažďujú okolo nás a…nevidíme... (viac)

Čo oko nevidelo a ucho nepočulo

????????????????? V dnešnej modernej dobe v dobe internetovej, v dobe kozmickej, oči vidia množstvo veci a uši počujú aj to, čo nemusia. Keď písal apoštol Pavel do Korintu:      „Ani oko nevidelo, ani ucho neslýchalo,      ani do srdca človeka nevstúpilo,      čo... (viac)

Boh povedal

1158096_24216008 Ajhľa, môj služobník, môj vyvolený, Svojho Ducha som položil Naňho…trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Iz 42,1-3 Boh takto povedal. Takto zasľúbil. A Boží Syn – Pán Ježiš to takto praktizuje. Takto s nami láskavo... (viac)

Prichádza Ježiš

???????????????????????????? Na celom svete, všade na našej zemeguli, už či na Slovensku, v Európskej únii, v Rusku, Izraeli, alebo v USA, Kanade, či v Austrálii, všade vládne nepokoj, bezradnosť, zloba, hnev… krajinách sú vojny. Bojuje sa o „svoje“ práva, „svoje“... (viac)

Obklopená milosťou

obklop …milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina  Ž 32, 10b  Som obklopená Božou milosťou. Som obklopená Jeho láskou. Dostalo sa mi tejto výsady a ja chválim Pána za ten úžasný dar. Žiť obklopená láskou a milosťou znamená -     žiť akoby v Božej... (viac)