Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Články

Relativizmus- ty máš svoju pravdu a ja svoju

??????????????????????????????? O tom, prečo je morálny relativizmus neudržateľný. (viac)

Nevypočutá modlitba

nevypocuta Ako je možné, že nám Boh na modlitby niekedy neodpovedá? V tomto článku je odpoveď na otázku: Čo pán Ježiš myslí slovami: „Keď ma budete o niečo v mojom mene prosiť, ja to urobím." (viac)

Ježiš nikdy netvrdil, že je Boh. Toho z neho urobili učeníci.

1274923_84142640 O tom, že božstvo Krista nebolo vymysleným doplnkom rannej cirkvi, ale centrálnou správou historického Krista. (viac)

Ateizmus – viera mužov bez funkčných a milujúcich otcov

??????????????????????????????? Reakcia a protiargument na častú námietku, že viera v Boha je barlička, ktorú si človek vysníval k tomu, aby sa mu v živote kráčalo jednoduchšie. (viac)

Spoľahlivosť textov Nového Zákona vo svetle hry na tichú poštu

ticha posta Bola Nová Zmluva písaná takým istým spôsobom, ako hra na tichú poštu? (viac)

Tma na pravé popoludnie pri ukrižovaní Ježiša Krista. Mýtus alebo historická realita?

??????????????????????????????? O tom, či je tma na pravé popoludnie ukrižovania, ktorú opisuje trojica evanjelistov pravdivá alebo nie. (viac)

Kto potom stvoril Boha? (keď ste takí múdri)

kto stvoril boha Odpoveď na jednu z najbežnejších otázok: Ak Boh stvoril svet, kto stvoril Boha? (viac)

8 princípov biblickej interpretácie

8 Týchto 8 princípov biblického výkladu môže pomôcť čítať Bibliu s väčším záujmom, lepším porozumením a presnejším pochopením. (viac)

Kozmologický argument pre existenciu Boha

koz Vysvetlenie, opísanie a obraňovanie známeho kozmologického argumentu pre Božiu existenciu. (viac)

Je biblické Ježiša uctievať? (proskyneo 60x v NZ)

?????????? Biblická evidencia o použití slova "proskyneo" v Novej Zmluve na Ježiša Krista. (viac)