Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Podcasty

35. Žalm 51 – Proti tebe samému som zhrešil

Svoje otázky pre doc. Hanesa posielajte na adresu