Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Najčítanejšie

Ježiš je Boh

Porovnanie biblických veršov o Otcovi a Synovi a biblická evidencia o božstve Krista (viac)

Relativizmus- ty máš svoju pravdu a ja svoju

O tom, prečo je morálny relativizmus neudržateľný. (viac)

Objektívna pravda a 5 alternatív

Čo je to pravda? Existuje objektívna pravda? V tomto článku je prezentovaných niekoľko dôvodov pre objektívnu pravdu a vyvrátenie jej piatich alternatív (viac)

Deň vďačnosti

Dnes je deň, keď spomíname, ako Hospodin korunuje rok svojou dobrotivosťou. A bola zima i leto. A bol dážď i slnko. Bol čas sejby i žatvy. Čas dozrievania i čas oberania. Hospodine, Otče náš, zasľúbil si, že takýto kolobeh bude na Zemi, dokiaľ... (viac)

Kozmologický argument pre existenciu Boha

Vysvetlenie, opísanie a obraňovanie známeho kozmologického argumentu pre Božiu existenciu. (viac)

Definícia filozofie

Pokus o definovanie filozofie a prečo je to dôležité (viac)

30. Ako reagovať na Jehovových Svedkov

(viac)

Zlyhanie

Osobné úvahy o tom, ako Boh môže použiť zlyhanie v tvojom živote. (viac)

Spravodlivosť

Spravodlivosť je morálny princíp požadujúci rešpektovanie právnej normy. Spravodlivosť  je cnosť spočívajúca v rešpektovaní práv druhých. Spravodlivosť je jedna zo základných spoločenských hodnôt. -            takto znie definícia... (viac)

Stopy v piesku

  Prebudenie v chladnom ráne, padajúca rosa, vánok sa dvíha na nebesá. Keby tak niekto podal pohár vody, keby tak niekto povzbudil, len rukou pohladil. Schúlené Božie dieťa, akoby povzbudila v žití pred Pánom nejedna veta. Zhon, depresia... (viac)

Mimo biblické zmienky o Kristovi – Ježiš a Flávius

Zmienky o existencii Ježiša v dokumente Flávia, historika cisára Vespasiána (viac)

Dokonalá Božia cesta

Božia cesta je dokonalá, reč Hospodinova je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.                                Žalmy 18,31 Dokonalá je Božia cesta. Osvedčená je Božia reč. Tak to vyznáva každé Božie dieťa, aj ja. On je štítom... (viac)

Nevypočutá modlitba

Ako je možné, že nám Boh na modlitby niekedy neodpovedá? V tomto článku je odpoveď na otázku: Čo pán Ježiš myslí slovami: „Keď ma budete o niečo v mojom mene prosiť, ja to urobím." (viac)

Pokora a vďačnosť CSL

Človek, ktorý obeduje alebo upratuje s pokorou a vďačnosťou je podľa kresťanských štandardov ďaleko vznešenejší ako človek, ktorý počúva Bacha alebo číta Platóna v pýche. C.S. Lewis (viac)

Biblia plná chýb, alebo veľa kriku pre nič

O chybách v Biblii sa popísalo tony kníh. Tento článok ukazuje, ako jednoducho sa dajú chyby "nafúknuť" a o aké chyby naozaj ide. (viac)