Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Najčítanejšie

Nevypočutá modlitba

Ako je možné, že nám Boh na modlitby niekedy neodpovedá? V tomto článku je odpoveď na otázku: Čo pán Ježiš myslí slovami: „Keď ma budete o niečo v mojom mene prosiť, ja to urobím." (viac)

Deň vďačnosti

Dnes je deň, keď spomíname, ako Hospodin korunuje rok svojou dobrotivosťou. A bola zima i leto. A bol dážď i slnko. Bol čas sejby i žatvy. Čas dozrievania i čas oberania. Hospodine, Otče náš, zasľúbil si, že takýto kolobeh bude na Zemi, dokiaľ... (viac)

Mimobiblické zmienky o Kristovi – Ježiš v židovskom Talmude

Zmienky o existencii Ježiša v babylonskom Talmude. (viac)

Kozmologický argument pre existenciu Boha

Vysvetlenie, opísanie a obraňovanie známeho kozmologického argumentu pre Božiu existenciu. (viac)

Tma na pravé popoludnie pri ukrižovaní Ježiša Krista. Mýtus alebo historická realita?

O tom, či je tma na pravé popoludnie ukrižovania, ktorú opisuje trojica evanjelistov pravdivá alebo nie. (viac)

Antony Flew- Moja púť z ateizmu k teizmu

Zmeniť svetonázor u verejne známych ľudí je veľmi zriedkavé. Hlavne, keď je to najznámejší ateista na svete (viac)

Definícia filozofie

Pokus o definovanie filozofie a prečo je to dôležité (viac)

10. Pascalova stávka

Čo ak je pravda, že pre Božiu existenciu nie sú žiadne dobré dôvody? Pascal ponúka kontroverznú pomoc, ktorá sa neskôr stala praktickým dôvodom pre vieru v Boha (viac)

Boh všetko vie

Boh vie a pozná všetko. Pozná budúcnosť od začiatku. Je modernejší ako 21. storočie. Je najlepší Tvorca, Dizajnér, Autor. Všetko dokonale načasoval a riadi. On chyby neurobil a nerobí. Vždy všetko dokonale vie, aj keď si to my nemyslíme. Aj keď... (viac)

10. Vzťah viery a rozumu

Hanes hovorí, že odpoveď na túto otázku závisí medzi inými od toho, ako definujeme pojmy. (viac)

Objektívna pravda a 5 alternatív

Čo je to pravda? Existuje objektívna pravda? V tomto článku je prezentovaných niekoľko dôvodov pre objektívnu pravdu a vyvrátenie jej piatich alternatív (viac)

Dokonalá Božia cesta

Božia cesta je dokonalá, reč Hospodinova je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.                                Žalmy 18,31 Dokonalá je Božia cesta. Osvedčená je Božia reč. Tak to vyznáva každé Božie dieťa, aj ja. On je štítom... (viac)

Bol Ježiš reálnou historickou osobnosťou?

Súhrn mimobiblických zmienok o historickej osobe Ježiša z Nazaretu (viac)

30. Ako reagovať na Jehovových Svedkov

(viac)

Ateizmus – viera mužov bez funkčných a milujúcich otcov

Reakcia a protiargument na častú námietku, že viera v Boha je barlička, ktorú si človek vysníval k tomu, aby sa mu v živote kráčalo jednoduchšie. (viac)