Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Najdôležitejšie

Kto bol Ježiš?

5 možných odpovedí na Ježišovu otázku: Kto hovoríte, že som? (viac)

Evidencia o vzkriesení Ježiša Krista

Ktorá teória o tom, čo sa skutočne v Jeruzaleme stalo v prvú Veľkonočnú nedeľu, môže najlepšie vysvetliť údaje, ktoré máme? (viac)

Absurdita života bez Boha

Človek si myslel, že keď sa zbaví Boha, oslobodí sa od všetkého čo ho obmedzuje. Namiesto toho zistil, že keď zabil Boha, neurobil tým nič iné, iba sa sám stal sirotou. Článok o tom, že keď Boh neexistuje, život človeka sa stane absurdným (viac)

Boh, Santa Klaus, víly, trpaslíci a veľké špagetové monštrum

Ateisti hovoria, že veriť v Boha je to isté ako veriť v Santa Klausa alebo víly alebo trpaslíkov. V tomto článku hovoríme o tom, kedy sa absencia evidencie stáva evidenciou absencie a prečo je viera v Santa Klausa v inej kategórii ako viera v Boha (viac)

Bol Ježiš reálnou historickou osobnosťou?

Súhrn mimobiblických zmienok o historickej osobe Ježiša z Nazaretu (viac)

Teistická kritika ateizmu

Známy súčasný filozof kritizuje ateizmus a prezentuje 4 dôvody pre teizmus. (viac)

Pozvanie ku kresťanskej filozofii

Slávne slová Ch. Malika a dobrá správa o kresťanskej revolúcii na katedrách filozofie (viac)

Otázka Božej existencie

Dôležitosť, charakter, definícia, motív a história otázky Božej existencie (viac)

Celá logika na dvoch stranách

Najstručnejší súhrn najdôležitejších základov logických štruktúr, ktoré sa v našich mysliach odohrávajú práve teraz (viac)

10 dôvodov pre štúdium apologetiky

Dôležitosť apologetiky v živote každého kresťana (viac)