Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Naša misia

 1. Sme si istí, že kresťanská viera je pravdivá.
 2. Sme si len o trochu menej istí, že najlepšia vec, ktorú môžeme pre iných urobiť, je presvedčiť ich o tejto pravde, v ktorej je radosť, pokoj a láska v tomto svete a neporovnateľne väčšia v ďalšom.
 3. Sme si o trochu menej istí, ale stále presvedčení, že úprimné hľadanie môže každého človeka priviesť k rovnakému záveru.

                      

 • Animans existuje aby premýšľajúci verili a veriaci premýšľali. Našou misiou je:
 1. Poskytnúť inteligentný hlas na obranu biblického teizmu
 2. Trénovať kresťanov v apologetike a učiť ich čomu veria a prečo tomu veria
 3. Vytvoriť priestor pre vzdelávanie a budovanie a študovanie kresťanov o biblickom kresťanstve
 4. Šíriť biblické kresťanstvo k inteligentným a premýšľajúcim ľuďom
 5. Vyzvať neveriacich a nekresťanov premýšľať o kresťanskej viere
 6. Poskytnúť priestor pre premýšľanie a úprimné hľadanie odpovedí na najväčšie otázky života
 7. Prezentovať hodnovernosť biblických dokumentov a jedinečnosť Ježiša Krista a historicitu jeho vzkriesenia
 8. Budovať v kresťanoch zmysel pre úžas, poznanie, pokoru a múdrosť
 9. Pomáhať kresťanom viac spoznávať , rozumieť a študovať Bibliu
 10. Prezentovať vážnosť, šírku a hĺbku kresťanstva kresťanom aj nekresťanom