Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Naše financie

Nasledovné princípy pochádzajú z denníka Georgea Müllera a sú základom pre financie našej práce.


Potreby v našej službe budú opatrené modlitbou. Budeme sa zdieľať s našimi plánmi s inými kresťanmi aj im hovoriť potreby a možnosti, ktoré nám dal Boh, ale nikdy nebudeme podstrkovať ani manipulovať našich bratov a sestry, aby nám darovali peniaze. Keď je naša služba od Pána, potom On bude našim pomocníkom. Keď bude s nami, On bude usmerňovať a viesť ľudí, aby nám darovali peniaze. Keď s nami nebude, nebudeme a ani by sme nemali prosperovať

Nikdy nebudeme zväčšovať našu prácu dlhmi. Toto je v protirečení s listom aj s Duchom Novej Zmluvy. O potreby našej služby budeme prosiť Pána Boha a kráčať smerom, ktorým bude viesť našu prácu.

Nikdy nebudeme súťažiť s inými kresťanskými spoločnosťami, ale budeme používať naše zdroje na partnerstvo s nimi. Ak nás Boh tak bude viesť, obetujeme svoje vlastné ciele a zdroje, aby mohlo byť Božie kráľovstvo zväčšované.

Nebudeme hodnotiť úspech našej služby množstvom prijatých peňazí ani množstvom podporovateľov, ale Božím požehnaním nad našou prácou.

Našim cieľom nie je zväčšovať sa, ani sa stať hlavným motorom pre Veľké Poverenie, ale byť vernými a poslušnými správcami nad službou, do ktorej sme boli povolaní.

Naša vízia je ukrižovaný, vzkriesený a zvrchovaný Kristus.