Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Naše hodnoty

Sme jednoduché spoločenstvo veriacich ľudí, ktorých spája spoločný záujem a povolanie do práce na Veľkom Poverení. Nemáme záujem propagovať sa ani zviditeľňovať. Chceme len priniesť biblické kresťanstvo premýšľajúcim ľuďom, vediac, že biblická pravda, ktorú sme prijali nie je určená veľkosťou našich mozgov, ale veľkosťou našich sŕdc.

                   

Základný princíp, ktorý vedie našu službu, je posvätnosť pravdy. Hoci sa snažíme presvedčiť a podnecovať ľudí k premýšľaniu, pozorne sa vyvarujeme manipulujúcim metódam a preháňaním potrieb našej služby. Preto sa zaväzujeme k nasledovným štandardom:

- nikdy nebudeme vedome používať nepravdivé informácie uverejnené v našich zdrojoch
- podľa svojho svedomia budeme úprimne hľadať pravdu a budeme ochotní zmeniť svoje názory, ak sa dokážu ako nepravdivé
- nikdy nebudeme opovrhovať ľuďmi, s ktorými nesúhlasíme
- budeme sa snažiť hľadieť za človeka, nie len na jeho argument
- budeme brať vážne námietky, pripomienky, usmernenia a kritiku ľudí na našu prácu

Postoj služby
- budeme sa snažiť rozvíjať biblicky ortodoxné materiály na zlepšenie poznania kresťanov na Slovensku
- budeme ľudí nie len učiť, ale sami budeme ochotní učiť sa.
- budeme sa snažiť o neustále zdokonaľovanie našej služby
- nebudeme sľubovať pomoc, ktorú nemôžeme garantovať
- budeme sa sústreďovať na potreby ľudí, nie na naše potreby

Postoj poctivosti
- nebudeme poskytovať nepravdivé informácie o našich potrebách, službách ani výdavkoch
- budeme zodpovedne nakladať s darmi a možnosťami, ktoré nám boli poskytnuté
- budeme si vážiť našich vodcov a necháme sa učiť od starších
- budeme pripravení zmeniť spôsob tejto práce, ak sa ukáže ako nebiblická, neefektívna a nezodpovedná
- budeme dbať na dôležitosť vzťahov v našom tíme, aj s ľuďmi, s ktorými spolupracujeme
- budeme budovať vzťahy lojálnosťou, úctou a zodpovednosťou
- budeme mať v úcte kresťanov, ktorí nebudú zástancami našej práce

Postoj príkladu
- budeme sa zdokonaľovať vo svojom poznaní Biblie, vedy a všetkých relevantných zdrojov
- budeme sa snažiť o príklad vodcovstva a osobného štúdia riadeného Božím Slovom.
- budeme sa vyvarovať povýšenectva, pýchy a arogancie a budovať charakter pokory, skromnosti a poznania