Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Podporte Animans

z knihy Obliged to Go - William Carey:
                

Ak je kresťan skutočne poslušný Veľkému Povereniu, buď bude riskovať svoj život, aby išiel do šachty alebo bude držať lano pre tých, ktorí išli . Akokoľvek sa rozhodne, lano bude zarývať do jeho rúk. Hĺbka jaziev na jeho rukách bude preukazovať mieru jeho poslušnosti. Obetoval si svoj život pre stratených ľudí na svete, alebo si odovzdal svoj život tým, ktorí išli? Čo stálo Veľké Poverenie teba? Kde sú tvoje jazvy? 

Ako kresťan si bol povolaný zúčastniť sa Veľkého Poverenia (Mt 28:18-20) buď tým, že budeš aktívnym misionárom alebo tým, že budeš podporovať tých, ktorí idú. Čo sa týka misie, existujú len tri kategórie biblického kresťana:

1. Tí ktorí idú
2. Tí, ktorí posielajú
3. Neposlušní

Napriek tomu však možno nie je Božou vôľou, aby ste tak urobili cez našu službu. Prosím modlite sa za vaše rozhodnutie pred tým, ako pošlete finančnú podporu. 

Ak ste sa rozhodli darovať financie pre našu službu, môžete tak urobiť
1. poslaním akéhokoľvek finančného daru na IBAN SK6609000000000511952302
2. poslaním akéhokoľvek finančného daru na adresu: Animans. Revúcka Lehota 81, 04918 Lubeník
3. vyplnením doleuvedeného políčka